Sklep MK Technika Grzewcza i Klimatyzacja \ Świadectwa energetyczne 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Sklep internetowy
 

MK Salon Techniki Grzewczej i Klimatyzacji

30 lat doświadczenia!

Kominki elektryczne z

efektem naturalnego płomienia

Inteligentne ogrzewanie pompy ciepła i fotowoltaika!

Sprawdź nas!

Bogaty wybór

klimatyzatorów!

Najlepsze ceny!

Pomyśl o nas ciepło!

Największy wybór pieców akumulacyjnych
w Polsce!

Ogrzejemy wszystko ...

Świadectwa energetyczne


Świadectwa energetyczne

Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkań i lokali użytkowych.

W krótkich odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania postaramy się przybliżyć to zagadnienie.

Co to jest świadectwo energetyczne (certyfikat energetyczny)?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem określającym wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.

Czy każdy budynek musi mieć świadectwo energetyczne?

W świetle przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U Nr 191, poz. 1373), które w omawianym zakresie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., certyfikat energetyczny powinien posiadać każdy budynek oddawany do użytkowania oraz budynek podlegający zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Do jakich budynków nie stosuje się tych przepisów?

Wyjątek od określonej zasady wynika z art. 5 ust. 7 ww. ustawy, zgodnie z którym świadectwa charakterystyki energetycznej budynku nie sporządza się dla budynków:

  1. podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  2. używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
  3. przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
  4. niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
  5. przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
  6. mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
  7. wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Kiedy zainteresować się świadectwem?

Zgodnie z art.57 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi to zgodnie z art. 63a ust. 1 i 2 odpowiednio nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej, o ile jest ono wymagane przepisami ustawy.

Jak długo jest ważne świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest wydawane na okres 10 lat. Ulega on skróceniu, jeżeli obiekt został po 1 stycznia 2009 r. przebudowany lub wyremontowany tak, że zmieniła się jego charakterystyka energetyczna. Po wygaśnięciu ważności świadectwa energetycznego właściciel będzie obowiązany do jego ponownego uzyskania. Świadectwo powinno być przechowywane wraz z innymi dokumentami przez cały czas istnienia obiektu, tak aby można było je udostępnić podmiotom uprawnionym na każde żądanie (np. inspektorom nadzoru budowlanego). W budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, który jest zajmowany przez organy administracji publicznej lub w którym są świadczone usługi znacznej liczbie osób (dworce, lotniska, muzea itp.) świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być umieszczone w widocznym miejscu.

Zapraszamy inwestorów, nabywców lub najemców.

Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług i konkurencyjne ceny.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@mk.net.pl

Salon Techniki Grzewczej

ul. Ozimska 53

45-368 Opole

tel/fax: (0-77) 551 51 51

tel/fax: (0-77) 453 14 14, (0-77) 402 14 70, (0-77) 402 14 71

e-mail: biuro@mk.net.pl
© 2019